Snickeri Träbåten bygger klinkbyggda träbåtar på beställning 

Ekor - Jollar - Snipor för Rodd - Segel & Motordrift.

Båtbyggare: Magnus Haglund

Tel: 073 074 3635

magnus@trabaten.com

Besöksadress

Norrlimstavägen 3

872 31 Kramfors

Mail: magnus@trabaten.com   Tel: 0730743635   Plats: Kramfors